herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XX sesja Rady Miejskiej Grudziądza 27 listopada 2019 r.

 

Przewodniczący Rady  zwołuje:

XX sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 11:00    w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

Porządek Obrad* :

 1. Sprawy porządkowe;
 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 2. przedstawienie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z XVII sesji.
 1. Informacje Prezydenta Grudziądza.
 2. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy-miasto Grudziądz.
 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz.
 5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 6. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy – miasto Grudziądz.
 7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych  zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.
 8. Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021.
 9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
 10. Uchwała w sprawie wysokości opłat za usunięcie, przemieszczenie pojazdów z dróg gminy miasto Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie na rok 2020.
 11. Uchwała w sprawie nadania nazwy urzędowej projektowanej drodze wewnętrznej na terenie miasta Grudziądza (Malinowa).
 12. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. dr Ludwika Rydygiera:
 1. głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań               i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,
 2. stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,
 3. głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
 4. głosowanie nad projektem uchwały.
 1. Uchwała w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Jana III Sobieskiego 11.
 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, położonej w Grudziądzu przy ulicy Ludwika Waryńskiego.
 3. Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 8 w Grudziądzu.
 4. Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 9 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Grudziądzu.
 5. Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 11 Specjalnego w Grudziądzu wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Zespole Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu.
 6. Uchwała w sprawie nadania statutu placówce doskonalenia i doradztwa zawodowego nauczycieli.
 7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość w szkołach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz. 
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 wg stanu na 30 września 2018 r. gminy-miasta Grudziądz.
 9. Oświadczenia.
 10. Zakończenie obrad.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Józefa Podlaska 18-11-2019 08:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Józefa Podlaska 21-11-2019 09:55