herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XXI sesja Rady Miejskiej Grudziądza 4 grudnia 2019 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

XXI sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 4 grudnia 2019 r. o godz. 11:00    
w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

Porządek Obrad* :

 1. Sprawy porządkowe;
 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 2. przedstawienie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
 1. Informacje Prezydenta Grudziądza.
 2. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Droga Pomorska:
 1. głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,
 2. stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,
 3. głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
 4. głosowanie nad projektem uchwały.
 1. Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy - miasto Grudziadz na lata 2020 – 2024.
 2. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – miasto Grudziądz.
 3. Uchwała w sprawie harmonogramu terminów obrad Rady Miejskiej Grudziądza na 2020 rok.
 4. Oświadczenia.
 5. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady  zwołuje:

XXI sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 4 grudnia 2019 r. o godz. 11:00    
w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

Porządek Obrad* :

 1. Sprawy porządkowe;
 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 2. przedstawienie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
 1. Informacje Prezydenta Grudziądza.
 2. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Droga Pomorska:
 1. głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań               i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,
 2. stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,
 3. głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
 4. głosowanie nad projektem uchwały.
 1. Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy - miasto Grudziadz na lata 2020 – 2024.
 2. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – miasto Grudziądz.
 3. Uchwała w sprawie harmonogramu terminów obrad Rady Miejskiej Grudziądza na 2020 rok.
 4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i procedury wyłonienia nabywcy udziałów gminy-miasta Grudziądz w spółce Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grudziądzkiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w realizacji projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w realizacji projektu „Kurs na edukację. Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych z  województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. dr L.Rydygiera.
 9. Oświadczenia.
 10. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Józefa Podlaska 26-11-2019 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Joanna Klucznik 04-12-2019 08:17