herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Chłodni Iglotex Grudziądz Sp. z o.o. dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i budowie podczyszczalni ścieków przemysłowych i bytowych wraz ze zbiornikami i infrastrukturą towarzyszącą oraz boksami na odpady i dokiem na przyczepę przy ul. Kustronia 13

Grudziądz, dnia 12 listopada 2019 roku

ŚRO-I.6220.6.2019

I N F O R M A C J A
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamia się, że

po rozpatrzeniu wniosku Anny Gogółki, pełnomocnika Chłodni Iglotex Grudziądz Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i budowie podczyszczalni ścieków przemysłowych i bytowych wraz ze zbiornikami i infrastrukturą towarzyszącą oraz boksami na odpady i dokiem na przyczepę na działkach nr 21/655 oraz 21/787, obręb 118, przy ul. gen. Józefa Kustronia 13 oraz po otrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu z dnia 12 września 2019 roku, znak: N.NZ-423/18/19, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 11 września 2019 roku, znak GD.RZŚ.435.1108.2019.DK oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 23 października 2019 roku, znak: WOO.4220.620.2019.JW.3 dnia 12 listopada 2019 roku przedmiotowa decyzja została wydana.

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym wydanymi opiniami organów można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu w Wydziale Środowiska przy ul. Sikorskiego 32-36, I piętro, pokój nr 13.

Informacja zostaje podana do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego Urzędu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 26-11-2019 15:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-11-2019
Ostatnia aktualizacja: - 26-11-2019 15:26