herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na których umieszczono nieruchomości, położone w Grudziądzu przy ulicy gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ulicy ulicy Bluszczowej, ulicy Lotniczej, ulicy Ikara 4 lokal lokal użytkowy nr 5 o pow. 223,20 m2

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na których umieszczono nieruchomości, położone w Grudziądzu przy:

1) ulicy gen. Kazimierza Sosnkowskiego, nieruchomość oznaczona jako działka nr 376/46, w obr. 132, zapisana w księdze wieczystej nr TO1U/00019135/2. Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej, z dopuszczeniem lokalizacji:

a) stanowisk postojowych albo garaży w parterach budynków lub kondygnacjach podziemnych,

b) usług w parterach budynków lub kondygnacjach podziemnych budynków mieszkalnych,
c) zabudowy usługowej (symbol 63MW/U);

2) ulicy Bluszczowej, nieruchomości oznaczone jako działki nr 57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 57/8, 57/9, 57/10, 57/11, 57/12, 57/13, 57/14, 57/15, 57/16 w obr. 160, zapisane w księdze wieczystej
nr TO1U/00019125/9. Nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wyłącznie w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej (symbol 3MN);

3) ulicy Lotniczej, nieruchomość oznaczona jako działka nr 18/4 w obr. 83, zapisana w księdze wieczystej nr TO1U/00006705/5. Dla nieruchomości obowiązuje funkcja podstawowa: teren produkcji i składów. Funkcje traktowane są równorzędnie oraz funkcja uzupełniająca: mieszkaniowa wyłącznie wzdłuż ciągów komunikacyjnych (symbol 22P/S);

4) lokal użytkowy nr 5 o pow. 223,20 m2, mieszczący się w budynku użytkowym, położonym w Grudziądzu przy ul. Ikara 4 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 21/705, o pow. 0.3305 ha, obręb 118, KW nr TO1U/00027892/5.

 

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości z dniem 15.11.2019 r. (poz. 1, 2, 3) i z dniem 26.11.2019 r. (poz. 4) na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ulicy Ratuszowej 1, a także zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „gospodarka nieruchomościami” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl  w zakładce „dla inwestorów” → „gospodarka nieruchomościami” → „wykazy nieruchomości – sprzedaż”.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższych nieruchomości na podstawie w/w przepisów upływa z dniem 27.12.2019 r. (poz. 1, 2, 3)
i z dniem 07.01.2020 r. (poz. 4)    

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 312), tel. 56 4510277.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 28-11-2019 12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-11-2019
Ostatnia aktualizacja: - 28-11-2019 12:21