herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XX/188/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie "Programu współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" 2020-06-18 09:23
dokument UCHWAŁA NR XX/187/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość w szkołach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2019-12-02 11:12
dokument UCHWAŁA NR XX/186/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu placówce doskonalenia i doradztwa zawodowego nauczycieli 2019-12-02 11:12
dokument UCHWAŁA NR XX/185/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 11 Specjalnego w Grudziądzu wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Zespole Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu 2019-12-02 11:09
dokument UCHWAŁA NR XX/184/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 9 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Grudziądzu 2019-12-02 11:09
dokument UCHWAŁA NR XX/183/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 8 w Grudziądzu 2019-12-02 11:08
dokument UCHWAŁA NR XX/182/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu za lata 2019 i 2020 2019-12-02 11:08
dokument UCHWAŁA NR XX/181/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Jana III Sobieskiego 11 2019-12-02 11:07
dokument UCHWAŁA NR XX/180/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 2019-12-02 11:06
dokument UCHWAŁA NR XX/179/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej projektowanej drodze wewnętrznej na terenie miasta Grudziądza. 2019-12-02 11:05
dokument UCHWAŁA NR XX/178/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie, przemieszczenie pojazdów z dróg gminy miasto Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie na rok 2020. 2019-12-02 11:04
dokument UCHWAŁA NR XX/177/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku 2019-12-02 10:56
dokument UCHWAŁA NR XX/176/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021 2019-12-02 10:55
dokument UCHWAŁA NR XX/175/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych 2019-12-02 10:40
dokument UCHWAŁA NR XX/174/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy ? miasto Grudziądz 2019-12-02 10:39
dokument UCHWAŁA NR XX/173/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2019-12-02 10:38
dokument UCHWAŁA NR XX/172/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz 2019-12-02 10:37
dokument UCHWAŁA NR XX/171/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2019-12-02 10:32
dokument UCHWAŁA NR XX/170/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy-miasto Grudziądz 2019-12-02 10:30