herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXI/195/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 4 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. dr L.Rydygiera 2019-12-09 08:15
dokument UCHWAŁA NR XXI/194/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w realizacji projektu ?Kurs na edukację. Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego? w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2019-12-05 16:41
dokument UCHWAŁA NR XXI/193/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w realizacji projektu ?Dotacja na start ? wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawskopomorskim? w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2019-12-05 16:42
dokument UCHWAŁA NR XXI/192/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 4 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grudziądzkiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu 2019-12-05 16:40
dokument UCHWAŁA NR XXI/191/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 4 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i procedury wyłonienia nabywcy udziałów gminy-miasta Grudziądz w spółce Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu 2019-12-05 16:43
dokument UCHWAŁA NR XXI/190/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie harmonogramu terminów obrad Rady Miejskiej Grudziądza na 2020 rok 2019-12-05 16:40
dokument UCHWAŁA NR XXI/189/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Droga Pomorska 2019-12-09 08:13