herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXII/207/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie-miasto Grudziądz na rok szkolny 2019/2020 2019-12-20 08:34
dokument UCHWAŁA NR XXII/206/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia gminy - miasto Grudziądz do realizacji Programu ?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej? ? edycja 2019-2020 2019-12-20 08:32
dokument UCHWAŁA NR XXII/205/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Grudziądzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2019-12-20 08:31
dokument UCHWAŁA NR XXII/204/19 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 2019-12-20 08:31
dokument UCHWAŁA NR XXII/203/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 2019-12-20 08:30
dokument UCHWAŁA NR XXII/202/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Dragacz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami 2019-12-20 08:29
dokument UCHWAŁA NR XXII/201/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego 2019-12-20 08:28
dokument UCHWAŁA NR XXII/200/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez gminę-miasto Grudziądz infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych na rzecz spółki pod firmą Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. 2019-12-20 08:27
dokument UCHWAŁA NR XXII/199/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2020-2049 2019-12-20 08:26
dokument UCHWAŁA NR XXII/198/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2019-12-20 08:24
dokument UCHWAŁA NR XXII/197/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2019-2049 2019-12-20 08:23
dokument UCHWAŁA NR XXII/196/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 2019-12-23 07:58