herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 539/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 539/19
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 23.12.2019 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku

 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 z późn. zm.) oraz § 5 uchwały Nr LVIII/98/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r., Nr 182, poz. 2403) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku powołuję komisję konkursową w składzie:

 1. Kinga Bączkowska – Kierownik Referatu Sportu w Wydziale Kultury i Sportu;
 2. Łukasz Froncek – podinspektor w Wydziale Kultury i Sportu;
 3. Paulina Sternicka – młodszy referent w Wydziale Kultury i Sportu.
   
  § 2. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:
 1. dokonanie formalnej i merytorycznej oceny złożonych ofert,
 2. przedłożenie Prezydentowi Grudziądza propozycji rozstrzygnięcia konkursu.
   
  § 3. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu komisja konkursowa ulega rozwiązaniu.
   
  § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Kultury i Sportu.
   
  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Froncek 27-12-2019 09:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-12-2019
Ostatnia aktualizacja: - 27-12-2019 09:47