herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy &ndash miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2020-03-25 10:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2020-03-25 10:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2020-03-25 10:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 37/20 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Magazynowej 3-7 2020-03-25 10:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2020-03-25 10:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/20 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz w 2020 roku 2020-03-25 10:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/20 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2020-03-25 10:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2020-03-25 09:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będących własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-03-25 09:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/20 w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Grudziądza 2020-03-26 08:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/20 zmieniające zarządzenie w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 2020-03-25 08:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2020-03-25 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2020-03-25 08:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2020-03-25 08:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/20 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkoli miejskich prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2020-03-25 08:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/20 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 dla szkół podstawowych z oddziałami sportowymi prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2020-03-25 08:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/20 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 dla szkół podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2020-03-25 08:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2020-03-25 08:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/20 w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy - miasto Grudziądz 2020-03-26 08:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/20 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Grudziądza 2020-03-25 08:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej pod względem celowości inicjatywy z punktu widzenia społeczności lokalnej 2020-03-24 14:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/20 zmieniające zarządzenie w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej 2020-03-24 14:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będących własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-03-24 14:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w związku z realizacją resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osobyniepełnosprawnej – edycja 2019-2020" 2020-03-24 13:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok 2020-03-24 13:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku i młodzieży 2020-03-24 13:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/20 w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej pod względem celowości inicjatywy z punktu widzenia społeczności lokalnej 2020-03-24 13:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/20 w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu 2020-03-24 13:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/20 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2020-03-24 13:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/20 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (dalej: "Spółka") 2020-03-24 13:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/20 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki w celu wydania opinii na temat wniosków na stypendium. 2020-03-24 12:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/20 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2020-03-24 12:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/20 o naborze wniosków w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok 2020-03-24 12:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/20 w sprawie cofnięcia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2020-03-24 12:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/20 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza 2020-03-24 12:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/20 w sprawie ustalenia w 2020 roku terminów wypłat wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych gminy - miasto Grudziądz zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych 2020-03-24 11:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/20 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Ludwika Waryńskiego 2020-03-24 11:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2020-03-24 10:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/20 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Ludwika Waryńskiego 2020-03-24 10:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/20 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa prawem służebności przesyłu 2020-03-24 10:18