herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia, na których umieszczono nieruchomości, położone w Grudziądzu przy ulicy dr Ludwika Rydygiera, ulicy Aleksandra Gierymskiego, ulicy Szkolnej, ulicy Juliana Szychowskiego

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia, na których umieszczono nieruchomości, położone w Grudziądzu przy:

 

ul. dr Ludwika Rydygiera, oznaczone jako działki nr 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13 w obr. 123, zapisane w księdze wieczystej TO1U/00021560/7, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą o charakterze rezydencjonalnym oraz zabudowę gospodarczo-garażową (przeznaczenie podstawowe) oraz dopuszcza się usługi nieuciążliwe z zastrzeżeniem, że usługi te prowadzone są w budynku mieszkalnym (przeznaczenie uzupełniające) – symbol 40MNr. Sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych;

 

 ul. Gierymskiego, oznaczone jako działki nr 11/20, 11/21, 11/22 w obr. 145, zapisane w księdze wieczystej TO1U/00018969/0 wraz z  udziałami w drodze dojazdowej stanowiącej działki nr 11/23, 11/24 w obr. 145, zapisane w księdze wieczystej TO1U/00052589/2, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą (przeznaczenie podstawowe) oraz usługi i handel (przeznaczenie uzupełniające) - symbol 11 MN-UH. Sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych;

 

ul. Szkolnej, oznaczona jako działka nr 110/7 w obr. 46, zapisana w księdze wieczystej TO1U/00004623/2 oraz działka nr 110/9 w obr. 46, zapisana w księdze wieczystej TO1U/00053864/1, nieruchomość użytkowana jako parking o nawierzchni z asfaltu lanego. Przeznaczona pod zieleń publiczną, parking – symbol 45 ZP/KP (dla działki nr 110/9) oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi – symbol 43 MW/U (dla działki nr 110/7). Sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych;

 

ul. Juliana Szychowskiego – oznaczona działka nr 5/16 w obr. 21, zapisana w księdze wieczystej TO1U/00017248/3, dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza teren przeznaczony pod usługi. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.
 
Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości z dniem 29.01.2020 r. (poz. 1) dniem 03.02.2020 r. (poz. 2 i 3) oraz dniem 04.02.2020 r. (poz. 4) na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ulicy Ratuszowej 1, a także zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „gospodarka nieruchomościami” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl  w zakładce „dla inwestorów” → „gospodarka nieruchomościami” → „wykazy nieruchomości – sprzedaż”.
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższych nieruchomości na podstawie w/w przepisów upływa z dniem 12.03.2020 r. (poz. 1), dniem 17.03.2020 r. (poz. 2 i 3) oraz dniem 18.03.2020 r. (poz. 4).
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 312), tel. 56 45 10 274.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 06-02-2020 10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2020
Ostatnia aktualizacja: - 06-02-2020 10:06