herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Konsultacje społeczne treści "Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023" (LPR) - załącznika do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017-2023"

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 75/20 Prezydenta Grudziądza z dnia 24 lutego 2020 r. zapraszamy mieszkańców Grudziądza do konsultacji społecznych treści „Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023” (LPR) – załącznika do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017-2023”.
 
Zmiany wprowadzone do Programu Rewitalizacji dotyczą przede wszystkim:
-  rozdziału VI – Wizja obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji,  w którym dopisano w jaki sposób przedsięwzięcia realizowane w ramach LPR wpłyną na poprawę sytuacji zdiagnozowanej na obszarze rewitalizacji oraz na realizację celów zapisanych w Programie. W rozdziale VI, w Tabeli 22 dopisano Projekt nr 4. „Utworzenie Grudziądzkiego Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Spichrzowej 57”, zmieniono tytuł projektu oraz zaktualizowano skrócony opis w Projekcie nr 3 ”Adaptacja pomieszczeń zabytkowego spichlerza w Grudziądzu na cele społeczne”,  dopisano Projekt nr 5. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę monitoringu oraz modernizacje oświetlenia” oraz Projekt 6. Prowadzenie działań edukacyjnych w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie istniejących zagrożeń (przemoc, cyberprzemoc, uzależnienia, wyłudzenia, rozboje kradzieże);
- rozdziału VII – Cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służące eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk – gdzie w Celu nr IV – Wzrost bezpieczeństwa i poprawa jakości życia użytkowników Śródmieścia, doprecyzowano Kierunki działań rewitalizacyjnych;
- rozdziału VIII – Lista planowanych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w którym w Tabeli 24.  dopisano Projekt nr 4., zmieniono tytuł projektu oraz zaktualizowano skrócony opis w Projekcie nr 3.,  dopisano Projekt nr 5. oraz Projekt 6.;
- rozdziału XI – Szacunkowe ramy finansowe w odniesieniu do głównych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć, w którym dopisano Projekt nr 4., zmieniono tytuł projekcie nr 3,  dopisano Projekt nr 5. oraz Projekt 6.;
- rozdziału XII – System zarządzania realizacją Programu rewitalizacji  - zaktualizowano dane w Tabeli 28. Harmonogram;
- rozdziału XIII – System monitoringu i oceny skuteczności działań oraz system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu LPR – w Tabeli 30 wpisano wartości wskaźników bez zaokrągleń, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 
 
Opinie i uwagi na temat zmian wprowadzonych do Programu mieszkańcy mogą składać na „Formularzu zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych „Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023”” (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 75/20 Prezydenta Grudziądza) , w terminie do 5 marca 2020 roku, w sposób wskazany w Zarządzaniu Prezydenta.
 
Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które powinny lub mogą być realizowane w Grudziądzu do 2023 roku można zgłaszać na „KARCIE PROJEKTU” (Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 75/20 Prezydenta Grudziądza), w terminie do dnia 5 marca 2020 roku, w sposób wskazany w Zarządzeniu Prezydenta.
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 25-02-2020 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Milena Kubik 24-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Milena Kubik 25-02-2020 16:22