herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXIV/221/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ceny za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych 2020-03-03 13:01
dokument UCHWAŁA NR XXIV/220/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2020-03-03 13:00
dokument UCHWAŁA NR XXIV/219/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 r." 2020-03-03 13:00
dokument UCHWAŁA NR XXIV/218/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie skargi na bezczynność organu 2020-03-03 12:59
dokument UCHWAŁA NR XXIV/217/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej drogom wewnętrznym na terenie miasta Grudziądza. 2020-03-03 12:58
dokument UCHWAŁA NR XXIV/216/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 lutego 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i procedury wyłonienia nabywcy udziałów gminy-miasta Grudziądz w spółce Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu 2020-03-03 12:57
dokument UCHWAŁA NR XXIV/215/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2020-03-03 12:56
dokument UCHWAŁA NR XXIV/214/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2020-2049 2020-03-03 13:06
dokument UCHWAŁA NR XXIV/213/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-03-03 12:54