herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

KONSULTACJE SPOŁECZNE TREŚCI "LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GRUDZIĄDZA NA LATA 2017-2023"(LPR) - ZAŁĄCZNIKA DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE PRZYJĘCIA "LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA GRUDZIĄDZA NA LATA 2017-2023"

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 116/20 Prezydenta Grudziądza z dnia 24 marca 2020 r. zapraszamy mieszkańców Grudziądza do konsultacji społecznych treści „Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023” (LPR) – załącznika do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017-2023”.

 

Zmiany wprowadzone do Programu Rewitalizacji dotyczą między innymi:

  • uzupełnienia opisu Wizji obszaru rewitalizacji - po przeprowadzeniu rewitalizacji (rozdział VI) o informacje w jaki sposób planowane działania wpłyną na ograniczanie problemów występujących na obszarze rewitalizacji;
  • aktualizacji danych w Tabeli 22. Koncepcja rewitalizacji, gdzie zmieniono tytuł i opis Projektu 3 oraz dopisano Projekt 4, 5, 6, 7 i 8;
  • doprecyzowania kierunków działań rewitalizacyjnych w Celu nr IV w rozdziale VII – Cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służące eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk;
  • aktualizacji danych w Tabeli 24 w rozdziale VIII – Lista planowanych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w której  zmieniono tytuł i opis Projektu 3 oraz dopisano Projekt 4, 5, 6, 7 i 8;
  • w rozdziale XI – Szacunkowe ramy finansowe w odniesieniu do głównych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć oraz w rozdziale XII – System zarządzania realizacją Programu rewitalizacji - w Tabeli 28. Harmonogram –  uspójnienia danych w tabeli z danymi we wcześniejszych częściach dokumentu; 
  • w rozdziale XIII – System monitoringu i oceny skuteczności działań oraz system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu LPR – w Tabeli 30 Wskaźniki delimitacyjne dla LPR poddawane cyklicznemu przeglądowi - wpisania wartości wskaźników bez zaokrągleń, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

Opinie i uwagi na temat zmian wprowadzonych do Programu mieszkańcy mogą składać do 8 kwietnia br. na „Formularzu zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych „Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023”…” (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 116/20 Prezydenta Grudziądza), osobiście do urn/skrzynek usytuowanych przy wejściu do przyziemia budynku Ratusza od strony ul. Ratuszowej oraz przy dyżurce w budynku Straży Miejskiej przy ul. Piłsudskiego 51 albo przesłać wypełniony Formularz pocztą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.grudziadz.pl

 

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które powinny lub mogą być realizowane w Grudziądzu do 2023 roku można zgłaszać w terminie do dnia 8 kwietnia br. na „KARCIE PROJEKTU” (Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 116/20 Prezydenta Grudziądza) w taki sam sposób jak opisano powyżej dla Formularza zgłaszania uwag.

http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/konkursy_nabory/2016_01_29_Konurs%20na%20przygotowanie%20lub%20aktualizacje%20programow%20rewitalizacji/logo_achromatyczne.jpg

Załączniki:

Zarządzenie Nr 116/20 Prezydenta Grudziądza z dnia 24 marca 2020 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 116/20 – Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 116/20 Prezydenta Grudziądz – KARTA PROJEKTU

LPR Miasta Grudziądza - Załącznik do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017-2023”

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 25-03-2020 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Milena Kubik 25-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Milena Kubik 01-04-2020 09:40