herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 150/20 zmieniające zarządzenie w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu 2020-10-09 11:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 149/20 w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy-miasto Grudziądz 2020-10-09 11:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 148/20 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grudziądzu 2020-10-09 11:19
dokument Uchwała Nr XV/41/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części zarządzenia Nr 147/20 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-10-09 11:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 147/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-10-09 11:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 146/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury – Muzeum im. ks. dr. Wł. Łęgi w Grudziądzu 2020-10-09 11:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 145/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury – Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu 2020-10-09 11:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 144/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury – Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu 2020-10-09 11:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 143/20 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia 2020-10-09 11:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 142/20 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2020-10-09 11:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 141/20 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2020-10-09 11:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 140/20 zmieniające zarządzenie o naborze wniosków w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. 2020-10-09 10:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 139/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna z przeznaczeniem na realizacje zadań statutowych Stowarzyszenia Jacht Klub Rudnik w Grudziądzu 2020-10-09 10:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 138/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok 2020-10-09 10:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 137/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2020-10-09 10:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 136/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok 2020-10-09 10:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 135/20 zmieniające zarządzenie w sprawie zakazu wstępu do Lasów Komunalnych Miasta Grudziądz znajdujących się w granicach administracyjnych miasta. 2020-10-09 10:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 134/20 w sprawie obniżenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości wykorzystywanych na cele prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 2020-10-09 10:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 133/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2020-10-09 10:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 132/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2020-10-09 10:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 131/20 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2020-10-09 10:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 130/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-10-09 10:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 129/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2020-10-09 10:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 128/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok 2020-10-09 10:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 127/20 w sprawie zakazu wstępu do Lasów Komunalnych Miasta Grudziądz znajdujących się w granicach administracyjnych miasta. 2020-10-09 10:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 126/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do zbycia 2020-10-09 10:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 125/20 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2020-10-09 10:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 124/20 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2020-10-09 10:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 123/20 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2020-10-09 10:39