herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 173/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-10-09 12:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 172/20 w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej OPEC GRUDZIĄDZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (dalej: "Spółka") 2020-10-09 12:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 171/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-10-09 12:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 170/20 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Jaśminowej 2020-10-09 11:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 169/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2020-10-09 12:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 168/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok 2020-10-09 11:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 167/20 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2020-10-09 11:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 166/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2020-10-09 11:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 165/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-10-09 11:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 164/20 w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Geotermii Grudziądz Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (dalej: "Spółka") pana Stanisława Zbrojkiewicza oraz powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki pana Jacka Mazura 2020-10-09 11:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 163/20 w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (dalej: "Spółka") 2020-10-09 11:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 162/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia 2020-10-09 11:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 161/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok 2020-10-09 11:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 160/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego się w budynku położonym w Grudziądzu przy Al. 23 Stycznia 58 2020-10-09 11:49
dokument Uchwała Nr XV/42/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części zarządzenia Nr 159/20 Prezydenta Grudziądza z dnia 11 maja 2020 r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-10-09 11:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 159/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-10-09 11:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 158/20 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2020-10-09 11:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 157/20 w sprawie zawarcia umowy ustanowienia służebności gruntowej na rzecz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Głowackiego 2020-10-09 11:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 156/20 w sprawie zawieszenia działalności Żłobka Miejskiego Nr 1 w Grudziądzu 2020-10-09 11:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 155/20 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprzedaży drewna pozyskanego z Lasów Komunalnych miasta Grudziądza, Leśnictwo Czerwony Dwór i z terenów miejskich. 2020-10-09 11:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 154/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok 2020-10-09 11:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 153/20 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia 2020-10-09 11:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 152/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok 2020-10-09 11:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 151/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok 2020-10-09 11:40