herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXVI/228/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. dr Ludwika Rydygiera 2020-05-18 15:08
dokument UCHWAŁA NR XXVI/229/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 w Grudziądzu, ul. Legionów 2 2020-05-18 15:08
dokument UCHWAŁA NR XXVI/230/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy-miasto Grudziądz na lata 2020-2024 2020-05-18 15:08
dokument UCHWAŁA NR XXVI/231/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy-miasto Grudziądz 2020-05-18 15:09
dokument UCHWAŁA NR XXVI/232/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz 2020-05-18 15:09
dokument UCHWAŁA NR XXVI/233/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia międzygminnego "Samorządy dla Żużla" 2020-05-18 15:09
dokument UCHWAŁA NR XXVI/234/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku 2020-05-18 15:10
dokument UCHWAŁA NR XXVI/235/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie oceny działalności w 2019 roku warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "TO-MY" 2020-05-18 15:10
dokument UCHWAŁA NR XXVI/236/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy-miasto Grudziądz w 2020 roku 2020-05-18 15:10
dokument UCHWAŁA NR XXVI/237/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk ma terenie gminy-miasto Grudziądz w 2020 roku 2020-05-18 15:10
dokument UCHWAŁA NR XXVI/238/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2020-05-18 15:11