herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 212/20 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok 2020-10-09 12:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 211/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2020-10-09 12:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 210/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-10-09 12:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 209/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok 2020-10-09 12:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 208/20 w sprawie powołania Zespołu ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych Urzędu Miejskiego i pozostałych jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz 2020-10-09 12:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 207/20 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Grudziądza "Raportu o stanie Miasta Grudziądza w 2019 roku" 2020-10-09 12:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 206/20 w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki (dot. stypendium na II półrocze 2020 roku) 2020-10-09 12:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 205/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu 2020-10-09 12:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 204/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-10-09 12:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 203/20 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów, zabudowanej pawilonem handlowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-10-09 12:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 202/20 w sprawie oddania w dzierżawę na okres 15 lat, w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Polnej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-10-12 09:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 201/20 w sprawie organizacji systemu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie Miasta Grudziądza 2020-10-09 12:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 200/20 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu gminy – miasto Grudziądz Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu 2020-10-09 12:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 199/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok 2020-10-09 12:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 198/20 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jackowskiego 2020-10-09 12:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 197/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2020-10-09 12:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 196/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2020-10-09 12:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 195/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-10-09 12:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 194/20 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Nadgórnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-10-09 12:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 193/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2020-10-09 12:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 192/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2020-10-09 12:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 191/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2020-10-09 12:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 190/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-10-09 12:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 189/20 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki w celu wydania opinii na temat wniosków o stypendium 2020-10-09 12:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 188/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok 2020-10-09 12:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 187/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-10-09 12:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 186/20 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 2020-10-09 12:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 185/20 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego 2020-10-09 12:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 184/20 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi" 2020-10-09 12:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 183/20 w sprawie harmonogramu działań służących realizacji w 2020 roku celów zawartych w "Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Grudziądzu w latach 2016-2025" 2020-10-09 12:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 182/20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w Grudziądzu 2020-10-09 12:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 181/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2020-10-09 12:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 180/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz, położonej przy ulicy Kalinkowej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-10-09 12:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 179/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-10-09 12:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 178/20 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Rapackiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-10-09 12:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 177/20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu 2020-10-09 12:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 176/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2020-10-09 12:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 175/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-10-09 12:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 174/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok 2020-10-09 12:07