herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rzedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu, przy ul. Budowlanych 7 o jednostkę kotłową biomasową pracującą w wysokosprawnej kogeneracji, na działkach nr 8/2, 8/6, 9/2, 10/2, 10/6 i 11/2, obręb 85

Grudziądz, dnia 8 czerwca 2020 roku

ŚRO-I.6220.3.2020

I N F O R M A C J A
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia się, że

po rozpatrzeniu wniosku OPEC-INEKO Sp. z o.o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu, przy ul. Budowlanych 7 o jednostkę kotłową biomasową pracującą w wysokosprawnej kogeneracji, na działkach nr 8/2, 8/6, 9/2, 10/2, 10/6 i 11/2, obręb 85 oraz po otrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu z dnia 27 marca 2020 roku, znak: N.NZ-423/5/20, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie dnia 6 kwietnia 2020, znak GD.ZZŚ.4.435.76.2020.DK oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z 15 maja 2020, znak: WOO.4220.282.2020.OD.2 dnia 8 czerwca 2020 roku przedmiotowa decyzja została wydana.

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym wydanymi opiniami organów można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu w Wydziale Środowiska przy ul. Sikorskiego 32-36, I piętro, pokój nr 13.

Informacja zostaje podana do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego Urzędu.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 08-06-2020 20:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2020
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2020 20:44