herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 65 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do 1) zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomość położona w Grudziądzu przy ulicy ul. Śniadeckich 2) zbycia w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego, nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. Konarskiego 3) oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej zapewnienie dojazdu do garażu, nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. Konarskiego 4) sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych - nieruchomość położona w Grudziądzu przy ulicy ul. Powstańców Wielkopolskich

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 65 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do:

  1. zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomość położona w Grudziądzu przy ulicy ul. Śniadeckich, oznaczona jako działka nr 50/5 w obr. 106, o powierzchni 98 m², zapisana w księdze wieczystej TO1U/00021030/3;
  2. zbycia w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego, nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. Konarskiego, oznaczona jako działka nr 24/36 w obr. 113 o powierzchni 17 m2, zapisana w księdze wieczystej TO1U/00060274/0;
  3. oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej – zapewnienie dojazdu do garażu, nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. Konarskiego, oznaczona jako działka nr 24/104 w obr. 113 o powierzchni 580 m2 (udział wynoszący 1/51 część), zapisana w księdze wieczystej TO1U/00020053/3,
  4. sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych - nieruchomość położona w Grudziądzu przy ulicy ul. Powstańców Wielkopolskich, oznaczona jako działka nr 5/10 w obr. 27, o powierzchni 1.435 m², zapisana w księdze wieczystej TO1U/00061505/6. Nieruchomość przeznaczona pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (przeznaczenie podstawowe) oraz zabudowa usługowa (przeznaczenie uzupełniające) -symbol 12MW-U.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości z dniem 06.07.2020 r. (poz. 1, 2 i 3) oraz dniem 08.07.2020 r. (poz. 4) na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1, a także zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „Informacje” → „Gospodarka Nieruchomościami” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „Dla inwestorów” → „gospodarka nieruchomościami” → „Wykazy nieruchomości – sprzedaż/Wykazy nieruchomości – użytkowanie wieczyste”.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie w/w przepisów upływa z dniem 18.08.2020 r. (poz. 1, 2 i 3) oraz dniem 20.08.2020 r. (poz. 4).

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Grudziądzu - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 314), tel. (56) 45 10 274.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 13-07-2020 07:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kudlewska 13-07-2020 07:45