herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 322/20 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok 2020-10-12 10:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 321/20 zmieniające zarządzenie o naborze wniosków w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. 2020-10-12 10:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 320/20 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2020-10-12 10:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 319/20 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2020-10-12 10:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 318/20 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2020-10-12 10:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 317/20 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2020-10-12 10:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 316/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do zbycia 2020-10-12 10:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 315/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-10-12 10:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 314/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2020-10-12 10:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 313/20 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. 2020-10-12 10:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 312/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu 2020-10-12 10:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 311/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-10-12 10:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 310/20 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej i w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym funkcjonujących w Zespole Placówek Młodzieżowych "Bursa" przy ul. Hallera 37 w Grudziądzu 2020-10-12 10:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 309/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022. 2020-10-12 10:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 308/20 zmieniające zarządzenie w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz pieczęci urzędowych w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy - miasto Grudziądz 2020-10-12 10:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 307/20 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2020-10-12 10:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 306/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-12-02 12:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 305/20 w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z urządzeń targowych oraz za usługi świadczone przez przedsiębiorcę prowadzącego targowiska na terenach stanowiących mienie gminy-miasto Grudziądz 2020-10-12 10:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 304/20 w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu 2020-10-12 10:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 303/20 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2020-10-12 10:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 302/20 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2020-10-12 10:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 301/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2020-10-12 10:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 300/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2020-10-12 09:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 299/20 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. 2020-10-12 09:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 298/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-10-12 09:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 297/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2020-10-12 09:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 296/20 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2020-10-12 09:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 295/20 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu 2020-10-12 09:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 294/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-10-12 09:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 293/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2020-10-12 09:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 292/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2020-10-12 09:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 291/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-10-12 09:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 290/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2020-10-12 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 289/20 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację działań w ramach regionalnego programu polityki zdrowotnej pn. "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko - pomorskim" 2020-10-12 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 288/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-10-12 09:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 287/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2020-10-12 09:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 286/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok 2020-10-12 09:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 285/2020 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2020-08-11 13:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 284/20 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2020-10-12 09:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 283/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-10-12 09:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 282/20 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: "Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury" 2020-10-12 09:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 281/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2020-10-12 09:21