herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXXI/272/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały o zawieszeniu pobierania opłat od podmiotów gospodarczych za zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych 2020-08-31 14:14
dokument UCHWAŁA NR XXXI/271/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej obniżenia stawek opłaty za korzystanie z otwartych lub zamknietych systemów kanalizacji deszczowej zawartych w uchwałe Nr XXIV/221/20 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2020 r. 2020-08-31 14:13
dokument UCHWAŁA NR XXXI/270/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu 2020-08-31 14:10
dokument UCHWAŁA NR XXXI/269/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania na nową kadencję Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2020-08-31 14:09
dokument UCHWAŁA NR XXXI/268/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez gminę - miasto Grudziądz współdziałania z Gminą Miasta Toruń w zakresie pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu osób w stanie nietrzeźwości doprowadzonych z terenu gminy ? miasto Grudziądz 2020-08-31 14:08
dokument UCHWAŁA NR XXXI/267/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi GTJWK- Management Sp. z o. o. na uchwałę Nr XXIV/221/20 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ceny za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych oraz udzielenia odpowiedzi na skargę 2020-08-31 14:07
dokument UCHWAŁA NR XXXI/266/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Przedszkola Miejskiego "Rządz" w Grudziądzu 2020-08-31 14:06
dokument UCHWAŁA NR XXXI/265/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały przez Radę Miasta Grudziądza w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości 2020-08-31 14:05
dokument UCHWAŁA NR XXXI/264/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2020-08-31 14:04
dokument UCHWAŁA NR XXXI/263/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie gminy-miasta Grudziądz, od 1 września 2019 roku 2020-08-31 14:03
dokument UCHWAŁA NR XXXI/262/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza 2020-08-31 14:02
dokument UCHWAŁA NR XXXI/261/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2020-2049 2020-08-31 14:01
dokument UCHWAŁA NR XXXI/260/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-08-31 14:00
dokument UCHWAŁA NR XXXI/259/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Grudziądza absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2019 rok 2020-08-31 14:00
dokument UCHWAŁA NR XXXI/259/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Grudziądza absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2019 rok 2020-08-31 14:00
dokument UCHWAŁA NR XXXI/258/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok 2020-08-31 13:59
dokument UCHWAŁA NR XXXI/257/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Grudziądza 2020-08-31 13:16