herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 349/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-10-12 11:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 348/20 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022 2020-10-12 11:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 347/20 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów 25-27 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-12-14 15:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 346/20 w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności 2020-10-12 11:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 345/20 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2020-10-12 12:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 344/20 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. 2020-10-12 11:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 343/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok 2020-10-12 11:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 342/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-10-12 11:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 341/20 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2020-10-12 11:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 340/20 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00051554/1 na rzecz gminy-miasto Grudziądz. 2020-10-12 11:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 339/20 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 2020-10-12 11:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 338/20 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej OPEC GRUDZIĄDZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (dalej: "Spółka") 2020-10-12 11:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 337/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy – miasto Grudziądz 2020-10-12 11:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 336/20 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2020-10-12 11:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 335/20 w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2020-10-12 10:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 334/20 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00020709/7 na rzecz gminy – miasto Grudziądz 2020-10-12 10:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 333/20 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowościach Grudziądz i Gruta, stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-10-12 10:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 332/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-10-12 10:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 331/20 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2020-10-12 10:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 330/20 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2020-10-12 10:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 329/20 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu prawem służebności gruntowej 2020-10-12 10:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 328/20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu 2020-10-12 10:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 327/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2020-10-12 10:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 326/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-10-12 10:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 325/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-10-12 10:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 324 /20 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas nieoznaczony nieruchomość stanowiącą własność gminy-miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-10-12 12:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 323/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-10-12 10:42