herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/287/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy - miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania 2020-10-05 09:30
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/286/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi położonej na terenie miasta Grudziądza do kategorii dróg powiatowych oraz włączenia jej do przebiegu drogi powiatowej 3133C 2020-10-05 09:27
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/285/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza 2020-10-05 09:27
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/284/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych 2020-10-05 09:26
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/283/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2020-10-05 09:25
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/282/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez gminę-miasto Grudziądz długoterminowej pożyczki z budżetu państwa oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie weksli własnych in blanco 2020-10-05 09:24
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/281/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2020-2049 2020-10-05 09:23
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/280/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-10-05 09:23
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/279/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu postępowania naprawczego gminy-miasto Grudziądz 2020-10-05 09:22
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/278/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2020-10-05 09:21
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/277/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2020-10-05 12:38
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/276/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu za 2019 rok 2020-10-05 09:18
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/275/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej drodze publicznej na terenie miasta Grudziądza 2020-10-05 09:17