herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/311/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku 2020-11-30 09:00
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/310/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą ? miasto Grudziądz a gminą Grudziądz w sprawie współpracy dotyczącej koordynacji układu linii komunikacyjnych łączących publiczny transport zbiorowy organizowany przez gminę ? miasto Grudziądz oraz gminę Grudziądz, wspólnego systemu informacji pasażerskiej, udostępnienia infrastruktury przystankowej oraz wspólnego biletu obowiązującego w publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Grudziądz i gminymiasto Grudziądz. 2020-11-30 09:00
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/309/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu terminów obrad Rady Miejskiej Grudziądza na 2020 rok 2020-11-30 08:59
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/308/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przekazania petycji 2020-11-30 08:58
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/307/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Szpitalnej 2020-11-30 08:57
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/306/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2020-11-30 08:56
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/305/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego rzeką Rudniczanką, granicą administracyjną miasta, ogrodami działkowymi, zielenią leśną i Jeziorem Wielkim Rudnickim 2020-11-30 08:55
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/304/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Konarskiego, Solidarności i Nad Torem 2020-11-30 08:55