herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 75/58 - obręb 060, położonej przy ul. Moniuszki

Grudziądz, dnia 01.12.2020 r.

ŚRO-II.6131.360.2020.DW 

 

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa.

Na podstawie art. 10, 49 i 79 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze  zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.) Prezydent Grudziądza informuje, że w dniu 25 listopada 2020 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu z/s przy ul. Moniuszki 13, 86 – 300 Grudziądz działającego, jako Administrator Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Moniuszki 15 w Grudziądzu, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 75/58 - obręb 060, położonej przy ul. Moniuszki  w Grudziądzu.

Ustala się termin oględzin wnioskowanego drzewa do usunięcia na dzień 15 grudnia 2020 r., na godzinę 08.30 przy ul. Moniuszki 15 (dz. nr 75/58  – obręb 060) w Grudziądzu.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta  Grudziądza publicznie dostępnym wykazie danych: www.bip.grudziadz.pl/ochrona środowiska/ pozwoleniaidecyzje/.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia - obwieszczenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 32-36, pokój nr 10,  tel. 56 45 10 267 w godzinach pracy Urzędu.

 

Otrzymują:

  1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu, ul. Moniuszki 13, 86 - 300 Grudziądz
  2. a/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 01-12-2020 12:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-12-2020
Ostatnia aktualizacja: - 01-12-2020 12:46