herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/316/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2020-12-04 07:38
dokument Uchwała Nr XXXII/104/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXVII/136/20 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2020-12-30 12:16
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/315/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2020-2049 2020-12-04 07:37
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/314/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-12-04 07:35
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/313/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/141/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę-miasto Grudziądz długoterminowej pożyczki z budżetu państwa oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie weksli własnych in blanco 2020-12-04 07:34
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/312/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/139/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia programu postępowania naprawczego gminy-miasto Grudziądz 2020-12-04 07:34