herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na których umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Lotniczej, przy ul. Lisiej

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na których umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu:

  1. przy ul. Lotniczej, stanowiącą działkę gruntu nr 18/4 o pow. 0.4147 ha w obrębie 83 zapisaną w księdze wieczystej nr TO1U/00006705/5. Przeznaczenie nieruchomości: funkcja podstawowa, tereny produkcji (P), składów (S), (funkcje traktowane są równorzędnie); funkcja uzupełniająca, mieszkaniowa wyłącznie wzdłuż ciągów komunikacyjnych (symbol 22P/S).
  2. przy ul. Lisiej, stanowiącą działkę gruntu nr 376/46 o pow. 0.6786 ha w obrębie 132 zapisaną w księdze wieczystej nr TO1U/00019135/2. Przeznaczenie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem zabudowy usługowej; dopuszczenie lokalizacji: stanowisk postojowych albo garaży w parterach budynków lub kondygnacjach podziemnych, usług w parterach budynków lub kondygnacjach podziemnych budynków mieszkalnych, zabudowy usługowej (symbol 63MW/U)

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości z dniem 7 grudnia 2020 r. na okres

21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ulicy Ratuszowej 1, a także zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „gospodarka nieruchomościami” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl  w zakładce „dla inwestorów” → „gospodarka nieruchomościami” → „wykazy nieruchomości – sprzedaż”.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie przepisów art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy upływa z dniem
19 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - pok. 314,

tel. 56 45 10 274.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 14-12-2020 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kudlewska 14-12-2020 09:20