herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/329/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia apelu Rady Miejskiej Grudziądza o sprawiedliwy, dokonywany na podstawie ściśle określonych kryteriów, podział środków przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020-12-29 08:47
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/328/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina ? miasto Grudziądz 2020-12-18 12:51
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/327/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu 2020-12-18 12:50
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/326/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 2020-12-18 12:50
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/325/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017-2023" 2020-12-18 12:48
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/324/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie przez gminę - miasto Grudziądz współdziałania z Gminą Miasta Toruń w zakresie pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu osób w stanie nietrzeźwości doprowadzonych z terenu gminy ? miasto Grudziądz 2020-12-18 12:45
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/323/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie harmonogramu terminów obrad Rady Miejskiej Grudziądza na 2021 rok 2020-12-18 12:25
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/322/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 2020-12-18 12:23
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/321/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o. o. na lata 2022 - 2024" 2020-12-18 12:22
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/320/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku 2020-12-18 12:21
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/319/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Grudziądz 2020-12-18 12:20
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/318/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022 2020-12-18 12:18
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/317/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-12-18 12:17