herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów

ZARZĄDZENIE NR 105/09

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia  24 marca 2009 r.

 

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Ustanawiam pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego Pana TOMASZA SZYMAŃSKIEGO, upoważnionego do wykonywania zadań w wyborach do organów samorządu terytorialnego, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do Sejmu i Senatu, w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz referendach.

 

§ 2. Zasady współdziałania pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego z Krajowym Biurem Wyborczym określa porozumienie zawarte w dniu 12 kwietnia 2006  r. pomiędzy Prezydentem Grudziądza a Dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu.

 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 331/07 Prezydenta Grudziądza z dnia 12 września 2007 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 08-04-2009 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-04-2009 11:53