herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 20/21 w spawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu

ZARZĄDZENIE NR 20/21
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 13 stycznia 2021 r.

w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych
w zakresie rozwoju sportu

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133) oraz uchwały Nr LVIII/98/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 182, poz. 2403) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam procedurę zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu stanowiącą Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Określam wzór oferty realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Określam wzór aktualizacji opisu działań, harmonogramu i kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, stanowiący Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Określam wzór umowy o realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, stanowiący Załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§ 5. Określam wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, stanowiący Załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

§ 6. Określam wzór oświadczenia Zleceniobiorcy potwierdzającego, że Zleceniobiorca realizując zadanie publiczne nie działa w celu osiągnięcia zysku, stanowiący Załącznik Nr 6 do Zarządzenia.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 520/17 Prezydenta Grudziądza z dnia 13.12.2017 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu.

§ 8. Do umów o realizację zadań publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia stosuje się przepisy Zarządzenia Nr 520/17 Prezydenta Grudziądza
z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. Przepisy zmienianego Zarządzenia obowiązują
do czasu zaakceptowania sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych realizowanych na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia.

§ 9. Wykonanie Zarządzenia powierzam Wydziałowi Kultury i Sportu.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Froncek 19-01-2021 08:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2021
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2021 08:43