herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 503/21 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego 2021-10-08 10:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 502/21 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2021-10-08 10:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 501/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, polegającego na udziale drużyny w rozgrywkach ogólnopolskich Ligi Centralnej w piłce ręcznej mężczyzn 2021-10-08 10:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 500/21 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok 2021-10-08 10:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 499/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Słowackiego 29 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-10-08 09:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 498/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Czarnieckiego 14 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-10-08 09:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 497/21 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-10-08 09:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 496/21 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-10-08 09:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 495/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2021 rok 2021-10-08 10:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 494/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-10-08 09:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 493/21 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu w trakcie jego nieobecności 2021-10-08 09:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 492/21 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 2021-10-08 09:41
dokument ZARZADZENIE NR 491/21 w sprawie przymusowego doprowadzenia żołnierzy rezerwy zamieszkałych na terenie miasta Grudziądza 2021-10-22 10:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 490/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku 2021-10-08 08:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 489/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2021-10-08 08:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 488/21 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-10-08 07:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 487/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2021-10-08 07:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 486/21 w sprawie nagrody Grudziądzkiego Flisaka przyznawanej przez Prezydenta Grudziądza 2021-10-07 14:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 485/21 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2021-10-07 15:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 484/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-10-07 11:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 483/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-10-07 11:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 482/21 w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozbudowy Targowiska Hurtowego przy ul. Łyskowskiego 37 w Grudziądz, stanowiącego własność gminy – miasto Grudziądz 2021-10-07 11:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 481/21 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza ds. jakości powietrza 2021-10-07 11:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 480/21 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w gminie-miasto Grudziądz 2021-10-07 10:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 479/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2021-10-07 10:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 478/21 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2021-10-07 10:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 477/21 w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozbudowy Targowiska Hurtowego przy ul. Łyskowskiego 37 w Grudziądz, stanowiącego własność gminy – miasto Grudziądz 2021-10-07 10:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 476/21 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu 2021-10-07 10:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 475/21 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok 2021-10-07 10:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 474/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-10-07 09:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 473/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Koordynacji Działań Instytucji na Rzecz Rodziny 2021-10-07 09:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 472/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-10-07 08:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 471/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-10-07 08:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 470/21 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a Spółdzielnią Mieszkaniową w Grudziądzu 2021-10-07 08:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 469/21 w sprawie powołania Komisji do spraw aktualizacji stanu i wartości infrastruktury tramwajowej w Grudziądzu. 2021-10-07 08:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 468/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2021-10-07 08:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 467/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-10-07 08:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 466/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-10-07 08:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 465/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany. 2021-10-07 08:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 464/21 zmieniające Zarządzenie nr 215/18 Prezydenta Grudziądza z dnia 03 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 2021-10-07 08:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 463/21 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2021-10-07 08:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 462/21 w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości lub ich części, stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, gminy-miasto Grudziądz na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa na czas oznaczony do 3 lat 2021-10-06 08:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 461/21 w sprawie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej 2021-10-06 08:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 460/21 w sprawie kontroli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2021-10-06 08:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 459/21 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2021-10-06 07:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 458/21 w sprawie "Polityki Monitoringu Wizyjnego w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu" 2021-10-06 07:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 457/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2021 rok 2021-10-06 07:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 456/21 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Kalinkowej 2021-10-06 07:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 455/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2021-10-06 07:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 454/21 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-10-06 07:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 453/21 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-10-06 07:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 452/21 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-10-06 07:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 451/21 w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Toruński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu 2021-10-05 16:19