herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 23/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w określonej dyscyplinie sportu indywidualnego w kolarstwie oraz wioślarstwie

ZARZĄDZENIE NR 23/21

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
w zakresie rozwoju sportu
prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w określonej dyscyplinie sportu indywidualnego w kolarstwie oraz wioślarstwie

 

Na podstawie § 4 uchwały Nr LVIII/98/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 182, poz. 2403) oraz na podstawie § 4 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w określonej dyscyplinie sportu indywidualnego w kolarstwie oraz wioślarstwie.

§ 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi z Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 3. Karta oceny formalnej oferty realizacji zadania publicznego stanowi Załącznik
Nr 2 do Zarządzenia.

§ 4. Karta oceny merytorycznej oferty realizacji zadania publicznego stanowi Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 5. Imienna lista zawodników biorących udział w realizacji zadania oraz wykaz osiągnięć sportowych stanowi Załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu mają zastosowanie przepisy:

 1. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 z późn. zm.);
 2. uchwały Nr LVIII/98/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010 r.
  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez
  gminę-miasto Grudziądz (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 182, poz. 2403);
 3. Zarządzenia Nr 20/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu.
   
  § 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Kultury i Sportu.
   
  § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
   

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Froncek 20-01-2021 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Froncek 20-01-2021 10:59