herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Wykaz załączników do wniosku o ulgę (odroczenie, raty, umorzenie) dla osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie wnioskodawca otrzymał w okresie trzech lat, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (od 1 stycznia 2024 r. zmiana sposobu obliczania 3-letniego okresu sumowania limitu de minimis),

2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2024 r. poz. 40, z późn. zm.),

3) sprawozdania finansowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości za okres 3 ostatnich lat obrotowych lub oświadczenie o braku obowiązku sporządzania przedmiotowych sprawozdań (dotyczy wniosków o odroczenie lub raty),

4) informacja o sytuacji ekonomicznej za miniony okres bieżącego roku w zakresie, układzie i szczegółowości takiej jak dla sprawozdań finansowych sporządzanych w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości,

5) kopia ostatniej złożonej w ZUS deklaracji rozliczeniowej DRA,

6) informacja o charakterze i zasięgu terytorialnym prowadzonej działalności gospodarczej oraz kategoriach podmiotów nabywających wytworzone produkty i korzystających z usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

7) inne, na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego.

Podatnicy, którzy nie są zobligowani przepisami o rachunkowości do składania sprawozdań finansowych, składają informacje o wynikach działalności za okres 3 ostatnich lat obrotowych, w tym zeznań podatkowych (PIT) (dotyczy wniosków o odroczenie lub raty

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Goralewska 26-01-2021 12:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Anna Goralewska 16-01-2024 11:32