herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia, na których umieszczono nieruchomości, położone w Grudziądzu przy ul. dr Ludwika Rydygiera, przy ul. Kalinkowej, przy ul. Kalinkowej

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia, na których umieszczono nieruchomości, położone w Grudziądzu przy:

  1. ul. dr Ludwika Rydygiera, oznaczone jako działki nr 1/6, 1/7, 1/9, 1/12, 1/13 w obr. 123, zapisane w księdze wieczystej TO1U/00021560/7, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą o charakterze rezydencjonalnym oraz zabudowę gospodarczo-garażową (przeznaczenie podstawowe) oraz dopuszcza się usługi nieuciążliwe z zastrzeżeniem, że usługi te prowadzone są w budynku mieszkalnym (przeznaczenie uzupełniające) – symbol 40MNr. Sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych;

2)   ul. Kalinkowej, oznaczoną jako działka nr 71/137 w obr. 107, zapisaną w księdze wieczystej TO1U/00020353/6. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;

  1. ul. Kalinkowej, oznaczoną jako działka nr 71/136 w obr. 107, zapisaną w księdze wieczystej TO1U/00020353/6. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości z dniem 22.02.2021 r. (poz. 1, 2, 3) na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ulicy Ratuszowej 1, a także zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „gospodarka nieruchomościami” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl  w zakładce „dla inwestorów” → „gospodarka nieruchomościami” → „wykazy nieruchomości – sprzedaż”.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższych nieruchomości na podstawie w/w przepisów upływa z dniem 06.04.2021 r. (poz. 1, 2, 3).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 312), tel. 56 45 10 274.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 04-03-2021 07:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kudlewska 04-03-2021 07:43