herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, na których umieszczono nieruchomości, położone w Grudziądzu przy: ul. Konstytucji 3 Maja; ul. Górnej; 3) ul. Sztumskiej; 4) ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego i ul. Łyskowskiego

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, na których umieszczono nieruchomości, położone w Grudziądzu przy:

  1. ul. Konstytucji 3 Maja, oznaczoną jako działka nr 9/99 w obr. 134, zapisana w księdze wieczystej TO1U/00059265/4, przeznaczoną pod zabudowę usługową – symbol 93U. Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;

2)         ul. Górnej, oznaczoną jako działka nr 50/16 w obr. 16, zapisaną w księdze wieczystej TO1U/00021547/0. Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;

  1. ul. Sztumskiej, oznaczoną jako działki nr 49/3 i nr 48/19 w obr. 16, zapisane w księdze wieczystej TO1U/00021547/0. Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
  2. ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego i ul. Łyskowskiego stanowiącą część działki nr 8/76, część działki nr 7/18, część działki nr 8/9, część działki nr 14/6 oraz część działki nr 7/3 w obrębie 19 o powierzchni ok. 4,8000 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr TO1U/00021962/5. Nieruchomość przeznaczona do oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości z dniem 23.03.2021 r. (poz. 1), dniem 26.03.2021 r. (poz. 2), dniem 30.03.2021 r. (poz. 3) oraz dniem 29.03.2021 (poz. 4)  na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ulicy Ratuszowej 1, a także zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „gospodarka nieruchomościami” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl  w zakładce „dla inwestorów” → „gospodarka nieruchomościami” → „wykazy nieruchomości – sprzedaż/użytkowanie”.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższych nieruchomości na podstawie w/w przepisów upływa z dniem 05.05.2021 r. (poz. 1), dniem 10.05.2021 r. (poz. 2) oraz dniem 12.05.2021 r. (poz. 3).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 312), tel. 56 45 10 274 (poz. 1, 2, 3) oraz tel. 56 45 10 272 (poz. 4).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 06-04-2021 12:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kudlewska 06-04-2021 12:07