herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XLIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza 28 kwietnia 2021 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

XLIII  sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 28 kwietnia  2021 r. o godz. 11:00.

Sesja odbędzie się przy pomocy środków komunikacji na odległość (w tzw. trybie on-line).

Porządek Obrad* :

 1. Sprawy porządkowe:
 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 2. przedstawienie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu  z XXXVII sesji.
 1. Sprawozdanie Prezydenta Grudziądza z działalności.
 2. Informacje w sprawach bieżących związane z działalnością Prezydenta Grudziądza nieobjęte sprawozdaniem, o którym mowa w pkt 2.
 3. Informacje o bieżącej sytuacji Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
 4. Informator o  działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu  za 2020 rok.
 5. Stan Ochrony przeciwpożarowej miasta Grudziądza (analiza zabezpieczenia operacyjnego) w roku 2020.
 6. Analiza roczna za 2020 rok o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie grudziądzkim

 i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

 1. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Grudziądzu za 2020 rok.
 2. Roczna Informacja dotycząca działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

w Grudziądzu oraz o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatów grodzkiego i ziemskiego Grudziądz w 2020 roku.

 1. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz na lata 2016-2023 za rok 2020.
 2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w 2020 roku.
 3. Sprawozdanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z realizacji zadań w zakresie pieczy zastępczej w 2020 roku.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020.
 5. Raport z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok.
 6. Informacja o realizacji w 2020 roku Programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny”.
 7. Informacja o realizacji w 2020 roku programu „Grudziądzka Karta Seniora”.
 8. Sprawozdanie z działalności Grudziądzkiej Rady Seniorów w 2020 roku.
 9. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy - miasto Grudziądz

z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”.

 1. Informacja o wkładach wniesionych przez gminę-miasto Grudziądz do spółek prawa handlowego w 2020 r.
 2. Informacja Prezydenta Grudziądza o zgłaszanych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy za 2020 r.
 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu na 2021 rok.
 4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2021-2043.
 5. Uchwała w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy – miasto Grudziądz

 w 2021 roku.

 1. Uchwała w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy – miasto Grudziądz w 2021 roku.
 2. Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 3. Uchwała w sprawie oceny działalności w 2020 roku warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY”.
 4. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 5. Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Grudziądza.
 6. Uchwala w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza na 2021 rok.
 7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Grudziądza

(ORA-III.1510.2.2021).

 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Grudziądza

(ORA-III.1510.3.2021).

 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji o przeprowadzenie referendum ludowego.
 2. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 3. Oświadczenia.
 4. Zakończenie obrad.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Józefa Podlaska 16-04-2021 07:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Józefa Podlaska 27-04-2021 14:32