herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XLIII/383/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dot. wpisania do Rejestru Zabytków z urzędu kompleksu trzech grudziądzkich cmentarzy: Garnizonowego, Wojennego i Wojskowego tzw. Francuskiego 2021-05-04 15:52
dokument UCHWAŁA NR XLIII/382/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 w Grudziądzu Rokiem Mikołaja Kopernika Ekonomisty 2021-05-04 15:51
dokument UCHWAŁA NR XLIII/381/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 2021-05-04 15:49
dokument UCHWAŁA NR XLIII/380/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o przeprowadzenie referendum ludowego 2021-05-04 15:48
dokument UCHWAŁA NR XLIII/379/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Grudziądza 2021-05-04 15:44
dokument UCHWAŁA NR XLIII/378/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Grudziądza 2021-05-04 15:44
dokument UCHWAŁA NR XLIII/377/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza na 2021 rok 2021-05-04 15:43
dokument UCHWAŁA NR XLIII/376/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Grudziądza 2021-05-04 15:42
dokument UCHWAŁA NR XLIII/375/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2021-05-04 15:41
dokument UCHWAŁA NR XLIII/374/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie oceny działalności w 2020 roku warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ?TO-MY? 2021-05-04 15:40
dokument UCHWAŁA NR XLIII/373/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-05-04 15:39
dokument UCHWAŁA NR XLIII/372/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy-miasto Grudziądz w 2021 roku 2021-05-04 15:38
dokument UCHWAŁA NR XLIII/371/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy- miasto Grudziądz w 2021 roku 2021-05-04 15:37
dokument UCHWAŁA NR XLIII/370/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2021-2043 2021-05-04 15:36
dokument UCHWAŁA NR XLIII/369/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok 2021-05-04 15:35