herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Lotniczej ? ul. Jana Pawła II

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Lotniczej – ul. Jana Pawła II  oznaczoną jako działka nr 20/19 w obr. 83, zapisaną w księdze wieczystej TO1U/00006704/8, dla której w planie miejscowym ustalono funkcję podstawową: teren produkcji (P), składów (S), usług (U) – funkcje traktowane równorzędnie oraz funkcję uzupełniającą: mieszkaniową wyłącznie wzdłuż ciągów komunikacyjnych (symbol 26P/S). Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości z dniem 04.05.2021 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ulicy Ratuszowej 1, a także został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „gospodarka nieruchomościami” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl  w zakładce „dla inwestorów” → „gospodarka nieruchomościami” → „wykazy nieruchomości – sprzedaż”.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie w/w przepisów upływa z dniem 16.06.2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 314), tel. 56 45 10 274.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 10-05-2021 11:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kudlewska 10-05-2021 11:28