herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

 
ZRZĄDZENIE NR 154/2009
PREYZDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego
            Na podstawie § 6 ust. 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyniku wyborów oraz trybu przekazywania danych z protokołów za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. (M. P. Nr 19, poz. 243),    zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Dla zapewnienia obsługi systemu informatycznego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, ustanawia się na koordynatora gminnego Pana WIESŁAWA URBAŃSKIEGO .
§ 2. Zakres zadań koordynatora gminnego określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do Zarządzenia Nr 154/2009
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
Zadania koordynatora gminnego.
Do zadań koordynatora gminnego należy:
1)      udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora rejonowego,
2)      przeprowadzenie szkolenia dla operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,
3)      prowadzenie ewidencji informacji o operatorach obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych zawierającej dane kontaktowe, ustalony sposób dystrybucji loginów i haseł do pobrania licencji, oprogramowania oraz danych definiujących,
4) prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania i aktualności danych definiujących wykaz obwodów, list i kandydatów,
5)   udział w dystrybucji loginów i haseł do pobrania licencji przez operatorów,
6) dystrybucja oprogramowania oraz dystrybucja danych definiujących dla każdego obwodu głosowania (poprzez pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośników); także w przypadku testów, o którym mowa w punkcie 10,
7) przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,
8) zgłaszanie uwag dotyczących działania programu koordynatorowi rejonowemu,
9) w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji koordynatorowi rejonowemu,
 10) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu w testach ogólnokrajowych przekazywania danych testowych o wynikach głosowania ze wszystkich komisji obwodowych korzystających ze wsparcia informatycznego (według zasad przekazanych w odrębnym trybie),
11) przekazanie do koordynatora rejonowego wniosków i spostrzeżeń w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych,
12) prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane następujące czynności:
a)    przeprowadzenie szkolenia z potwierdzeniem uczestnictwa,
b)   zgłoszenie uwag do działania programu do koordynatora rejonowego, w tym usterek i awarii
c) przekazanie, za potwierdzeniem, loginów i haseł do pobrania licencji operatorów,
d)   przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramowania dla operatorów komisji obwodowych (pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośnika),
e)    przekazanie, za potwierdzeniem, danych definiujących dla poszczególnych obwodów.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 12-05-2009 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2009 14:17