herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych

ZARZĄDZENIE NR 178/09
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 14 maja 2009 r.
w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych
            Na podstawie § 6 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyniku wyborów oraz trybu przekazywania danych z protokołów za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. (M. P. Nr 19, poz. 243),    zarządzam, co następuje:
§ 1. W celu zapewnienia obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych w   wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, ustanawia się operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia .
§ 2. Zakres zadań operatora informatycznej obsługi komisji obwodowej określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 178/09
z dnia 14 maja 2009 r.
 
 
Lp.
Imię i Nazwisko
Nr komisji obwodowej
1.
Izabela Chrzanowska
1
2.
Kinga Bączkowska
2
3.
Katarzyna Biernat
3
4.
Aleksandra Brzyska-Łata
4
5.
Karolina Kamińska
5
6.
Michał Heyka
6
7.
Agnieszka Lewandowska
7
8
Paweł Kukuła
8
9.
Mirosława Langowska
9
10.
Dagmara Zychowicz
10
11.
Michał Janczkowski
11
12.
Agnieszka Chlewicka
12
13.
Marian Skorzybot
13
14.
Wojciech Strahl
14
15.
Anna Krajewska
15
16.
Jolanta Nowak
16
17.
Sabina Luszkowska
17
18.
Ewa Kowalska
18
19.
Magdalena Nizioł
19
20.
Dorota Świtajska
20
21.
Joanna Dyrga
21
22.
Paweł Napolski
22
23.
Michał Soboczyński
23
24.
Jarosław Choiński
24
25.
Ewa Piskorowska
25
26.
Iwona Klimek
26
27.
Mirosława Dyguła
27
28.
Aleksandra Podciborska
28
29.
Małgorzata Zuchowska
29
30.
Tomasz Kopczyński
30
31.
Piotr Mazur
31
32.
Magdalena Piątkowska
32
33.
Dorota Data
33
34.
Przemysław Wierzchowski
34
35.
Robert Klimczuk
35
36.
Iza Aranowska
36
37.
Magdalena Szcześniak
37
38.
Małgorzata Cieśnik
38
39.
Elwira Chodyna
39
40.
Anna Olszewska
40
41.
Paweł Halicki
41
42.
Dorota Buler
42
43.
Anna Pawłowska
43
44.
Beata Wielichowska
44
45.
Marek Przewodowski
45
46.
Monika Majewska
46
47.
Marcin Kantor
47
48.
Justyna Jankiewicz
48
49.
Kamila Śliwińska
49
50.
Agnieszka Ziemer
50
51.
Anna Kobylarz
51
52.
Mariusz Sonnenfeld
52
53.
Adam Cybulski
53
54.
Edyta Malinowska
54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 178/09
z dnia 14 maja 2009 r.
 
Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej.
Do zadań operatora należy:
1)      udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego,
2)      udział w wyznaczonym terminie w testach ogólnokrajowych obejmującym wprowadzenie testowych wyników głosowania w zakresie obsługiwanych obwodów głosowania oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej – w wyznaczonym terminie,
3)      potwierdzenie odbioru loginu i hasła do pobrania licencji operatora (na czas testów i obsługi wyborów),
4)      przygotowanie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i instalacji oprogramowania,
5)      potwierdzenie odbioru i wprowadzenia do oprogramowania aktualizacji (w przypadku konieczności), danych definiujących obwód, list i kandydatów, podając bieżącą wersję oprogramowania oraz datę wygenerowania w systemie centralnym danych definiujących,
6)      ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej miejsca i harmonogramu pracy,
7)      wprowadzenie danych z projektu protokołu głosowania w obwodzie przekazanego przez przewodniczącego lub zastępcę obwodowej komisji wyborczej,
8)      w przypadku wystąpienia błędów - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu,
9)      w przypadku wystąpienia ostrzeżeń - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu,
10) sygnalizowanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej niezgodności liczby uprawnionych, błędnych danych o siedzibie obwodowej komisji wyborczej lub godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania,
11) wydrukowanie i przekazanie do podpisania przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej niezbędnej liczby egzemplarzy protokołu głosowania w obwodzie,
12) zapisanie, po wprowadzeniu podpisu licencji przez przewodniczącego, danych z protokołu głosowania w obwodzie na zewnętrznym nośniku,
13) przesłanie do rejonowej komisji wyborczej – podpisanych licencją przez przewodniczącego – danych z protokołu głosowania w obwodzie.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 20-05-2009 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2009 08:39