herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XLVIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza 25 sierpnia 2021 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

 

XLVIII  sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 25 sierpnia 2021 r. o godz. 11:00 w Sali 301 Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

 1. Sprawy porządkowe:
 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 2. przedstawienie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z XLI sesji.
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu na 2021 rok.
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2021-2043.
 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zadań publicznych

z zakresu administracji rządowej.

 1. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Bydgoską, Chełmińską, Wiejską i Kalinkową:
 1. głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,

 1. stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,
 2. głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
 3. głosowanie nad projektem uchwały.
 1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Lipową, Jaśminową, Jeziorem Tarpno oraz kanałem Trynka.
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży

i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania na terenie gminy – miasto Grudziądz.

9. Sprawozdanie Prezydenta Grudziądza z działalności.

10. Informacje o bieżącej sytuacji Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

11. Informacje w sprawach bieżących związane z działalnością Prezydenta Grudziądza nieobjęte sprawozdaniem, o którym mowa w pkt 9.

12. Oświadczenia.

13.Zakończenie obrad.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Józefa Podlaska 12-08-2021 11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-08-2021
Ostatnia aktualizacja: Józefa Podlaska 18-08-2021 15:04