herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

PREZYDENT GRUDZIĄDZA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ, ŻE ZOSTAŁY SPORZĄDZONE WYKAZY NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA, POŁOŻONYCH PRZY ULICY RÓŻANOWICZA, ULICY SYBIRAKÓW, ULICY KUSTRONIA 26A

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości, stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia:

  1. w drodze przetargów ustnych nieograniczonych - nieruchomości niezabudowane, położone w Grudziądzu przy:
    - ul. Stanisława Rożanowicza,  działka oznaczona nr 63/7 o pow. 5.737 m2, w obrębie 133, zapisana w księdze wieczystej TO1U/00057332/1,
    - ul. Sybiraków, działka oznaczona nr 63/8, o pow. 5.597 m2 , w obrębie 133, zapisana w księdze wieczystej TO1U/00057333/8.
    Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem lokalizacji usług, stanowisk postojowych albo garaży w parterach budynków lub kondygnacjach podziemnych oraz zabudowy typu willa miejska.
  2. w drodze bezprzetargowej – na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste zabudowana budynkiem usługowym, położona przy ul. Kustronia 26A, oznaczona jako działka nr 21/99 w obrębie 118 o pow. 2.489 m2, zapisana w księdze wieczystej TO1U/00021002/8.  Dla w/w terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości dniem 24.08.2021 r. (poz. 1) oraz dniem 02.09.2021 r. (poz. 2) na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1, a także zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „Informacje” → „Gospodarka Nieruchomościami” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „Dla inwestorów” → „gospodarka nieruchomościami” → „Wykazy nieruchomości – sprzedaż”.

 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie w/w przepisów upływa z dniem 06.10.2021 r. (poz. 1) oraz dniem 15.10.2021 r. (poz. 2).

 

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Grudziądzu - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 314), tel. (56) 45 10 274.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 08-09-2021 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-09-2021
Ostatnia aktualizacja: Dorota Kozyrska 08-09-2021 09:12