herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

L sesja Rady Miejskiej Grudziądza 22 września 2021 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

 

L  sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 22 września 2021 r. o godz. 11:00 w Sali 301 Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

 1. Sprawy porządkowe:
 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 2. przedstawienie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z XLII sesji.
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu na 2021 rok.
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2021-2043.
 3. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Miłej i Zaleśnej oraz terenu położonego w rejonie ulicy Zielonej i rzeki Maruszanki:
 1. głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,

 1. głosowanie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu,
 2. głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
 3. głosowanie nad projektem uchwały.
 1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Zamkowej na Górze Zamkowej.
 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do reorganizacji przedsiębiorstwa spółki OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. poprzez połączenie.
 3. Uchwała w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu za lata 2021-2022.
 4. Sprawozdanie Prezydenta Grudziądza z działalności.
 5. Informacje o bieżącej sytuacji Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
 6. Informacje w sprawach bieżących związane z działalnością Prezydenta Grudziądza nieobjęte sprawozdaniem, o którym mowa w pkt 8.
 7. Oświadczenia.
 8.  Zakończenie obrad.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Józefa Podlaska 08-09-2021 10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-09-2021
Ostatnia aktualizacja: Józefa Podlaska 15-09-2021 11:49