herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 520/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE NR 520/21

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 11 października 2021 r.

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz

prawem służebności przesyłu

            Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U., z 2020r., poz. 1740, z późn. zm.) a także § 1 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz § 2 uchwały Nr XLIII/128/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005 r.
w sprawie określania zasad dotyczących obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. nr 108, poz. 1883) zarządzam,     co następuje:

            § 1. Obciążyć prawem nieograniczonej w czasie służebności przesyłu nieruchomość, stanowiącą własność gminy – miasto Grudziądz, położoną w Grudziądzu przy ul. Szosa Toruńska, oznaczoną jako działka nr 8/172 w obr. 137, zapisaną w księdze wieczystej KW nr TO1U/00018838/3, na rzecz OPEC – SYSTEM Sp. z o.o..

2. Wykonanie służebności przesyłu polegać będzie na tym, że OPEC – SYSTEM Sp. z o.o. uzyska prawo do korzystania z części nieruchomości polegające na:

  1. Prawie istnienia sieci oraz jej eksploatacji przez uprawnionych pracowników Spółki, a także przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Spółka posługuje się w związku z prowadzoną działalnością oraz następców prawnych przedsiębiorstwa przemysłowego;
  2. Prawie korzystania z obciążonej nieruchomości w zakresie niezbędny, do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii urządzeń wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez uprawnionych pracowników Spółki, a także przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Spółka posługuje się w związku z prowadzoną działalnością oraz następców prawnych przedsiębiorstwa przemysłowego;
  3. Prawie odbudowy sieci w przypadku jej zniszczenia lub uszkodzenia oraz budowy nowej sieci w ramach jej optymalizacji.

3. Służebność przesyłu ustanowiona zostanie wzdłuż sieci ciepłowniczej O219,1/315, preizolowanej dn 200, o długości 55 mb, szerokość 1,5 m, polu powierzchni pasa technologicznego 82,5 m2. Mapa nieruchomości, na której służebności przesyłu będzie wykonywane, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

4. Wykonywanie służebności przesyłu nastąpi odpłatnie za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 6.055,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości 23% tj. 1.392,65 złote, płatnym najpóźniej do dnia ustanowienia służebności.

            § 2.  Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.  

            §  3.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisani

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 12-10-2021 16:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kudlewska 12-10-2021 16:41