herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Biuro Lasów Komunalnych

Telefon +48 564656200

Kierownik: Mateusz Cieślakiewicz

Do właściwości Biura należy w szczególności:

1) prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych i nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta;
2) opracowywanie i realizacja polityki ekologicznej w odniesieniu do lasów komunalnych na terenie Grudziądza ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych;
3) prowadzenie inwentaryzacji i planów urządzania lasów i realizacja gospodarki leśnej zgodnie z opracowanymi planami urządzania lasów;
4) organizowanie sprzedaży drewna pozyskanego w wyniku prowadzenia gospodarki leśnej i wycinki drzew na terenach miejskich;
5) bieżąca kontrola utrzymania porządku i czystości w lasach komunalnych Grudziądza i lasach prywatnych w granicach administracyjnych miasta;
6) prowadzenie gospodarki łowieckiej w lasach komunalnych;
7) przygotowywanie i merytoryczne opracowywanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie gospodarki leśnej i łowieckiej;
8) opiniowanie lokalizacji inwestycji oraz uzgadnianie dokumentacji projektowych związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej;
9) zapewnienie ochrony ppoż. na terenie lasów komunalnych i kontrola realizacji zadań z ochrony ppoż. przez właścicieli lasów prywatnych;
10) planowanie i nadzór nad urządzeniem miejsc rekreacji i wypoczynku w Lasach Komunalnych;
11) popularyzacja tematyki ochrony przyrody i środowiska poprzez edukację ekologiczną prowadzoną w „Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu” poprzez:
  a) prowadzenie warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej,
  b) zapewnienie dostępu do informacji o stanie środowiska przyrodniczego miasta i okolic,
  c) zainteresowanie społeczeństwa rozwijaniem postaw ekologicznych na terenie miasta Grudziądza,
  d) organizacja imprez ekologicznych,
  e) popularyzacja wartości odnawialnych źródeł energii,
  f) prowadzenie warsztatów i dendrologicznych zajęć terenowych.
     
    http://cee.grudziadz.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 10-11-2021 08:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2021
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Walczak 15-12-2021 08:59