herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR LIII/443/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-11-22 10:36
dokument UCHWAŁA NR LIII/442/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę -miasto Grudziądz oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2021-11-22 10:36
dokument UCHWAŁA NR LIII/441/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu terminów obrad Rady Miejskiej Grudziądza na 2021 rok 2021-11-26 11:39
dokument UCHWAŁA NR LIII/440/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania przez Prezydenta Grudziądza akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego 2021-11-22 10:34
dokument UCHWAŁA NR LIII/439/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku 2021-11-22 10:33
dokument UCHWAŁA NR LIII/438/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową 2021-11-22 10:32
dokument UCHWAŁA NR LIII/437/21 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2021-11-22 10:31