herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 72/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego w 2022 roku na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w kolarstwie oraz wioślarstwie

ZARZĄDZENIE NR 72/22
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 26 stycznia 2022 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego w 2022 roku
na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w kolarstwie oraz wioślarstwie

 

 

 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 z późn.zm.) oraz § 5 uchwały Nr LVIII/98/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r., Nr 182, poz. 2403) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego w 2022 roku na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w kolarstwie oraz wioślarstwie powołuję komisję konkursową w składzie:

1) Michał Czepek – Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu;

2) Łukasz Froncek – Kierownik Referatu Sportu w Wydziale Kultury i Sportu;

3) Paulina Sternicka – Podinspektor w Wydziale Kultury i Sportu;

4) Anna Tadych – Podinspektor w Wydziale Kultury i Sportu;

5) Tomasz Smolarek – Pełnomocnik Prezydenta Grudziądza do Spraw Sportu Miejskiego.

 

§ 2. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:

1) dokonanie formalnej i merytorycznej oceny złożonych ofert,

2) przedłożenie Prezydentowi Grudziądza propozycji rozstrzygnięcia konkursu.

 

§ 3. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu komisja konkursowa ulega rozwiązaniu.

 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury i Sportu.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Tadych 31-01-2022 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Tadych 26-01-2022
Ostatnia aktualizacja: - 31-01-2022 13:59