herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości pranwej

Wymagane dokumenty dla osób prawnych – deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z odpowiednimi załącznikami składana w terminie do 31 stycznia roku podatkowego.

W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 stycznia deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz korygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1, Przyziemie lub Wydział Finansowy Referat Wymiaru Podatków i Kontroli Podatkowej, ul. Ratuszowa 1, parter, pok. 100, tel. 56 45-10- 319 w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w piątki w godz. 7.00 – 13.30.

Biuro Obsługi Interesantów w Centrum Handlowym „Alfa” ul. Chełmińska 4, parter, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

Inne informacje

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Zadeklarowany podatek jest płatny w 12 ratach do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu.

Zapłata podatków przez mikroprzedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców może nastąpić również w gotówce.

Podatek od nieruchomości można wpłacić gotówką, w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.00, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, w piątki w godz. 7.00 – 13.00 w kasach Urzędu Miejskiego w Grudziądzu:

  • ul. Ratuszowa 1, Przyziemie,
  • ul. Mickiewicza 28/30, Biuro Obsługi Interesantów, parter, pok. 6.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Goralewska 11-02-2022 08:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-02-2022
Ostatnia aktualizacja: Anna Goralewska 11-02-2022 08:58