herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Prezydent Grudziądza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późń. zm.) prowadzące działalność statutową w zakresie  objętym konkursem.

Oferent składa ofertę poprzez generator ofert, udostępniony na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 18 marca 2022 r. do godz. 23:59:59.

Ogłoszenie wyników  lub unieważnienie konkursu zostanie zamieszczone w terminie do 15 kwietnia 2022 r.
 

Jednocześnie Prezydent Grudziądza zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o wskazanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy osób do udziału w pracach komisji konkursowej. Przypominamy, że w pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.
 

Pisemne zgłoszenia, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 632/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym, w terminie do 18 marca 2022 r. należy:

1) wrzucić do urny do urny usytuowanej w wejściu do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 (do godz. 13:30) albo

2) przesłać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres ngo@um.grudziadz.pl.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 24-02-2022 11:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Milena Kubik 24-02-2022
Ostatnia aktualizacja: Milena Kubik 24-02-2022 14:29