herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr LVIII/483/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę nr LVII/472/22 Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 2022-02-25 10:01
dokument Uchwała Nr LVIII/482/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za usunięcie, przemieszczenie pojazdów z dróg gminy miasto Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie na rok 2022 2022-02-25 09:58
dokument Uchwała Nr LVIII/481/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy - miasto Grudziądz 2022-02-25 09:51
dokument Uchwała Nr LVIII/480/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Rogóźno na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami 2022-02-25 09:44
dokument Uchwała Nr LVIII/479/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Lisewo na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami 2022-02-25 09:43
dokument Uchwała Nr LVIII/478/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Płużnica na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami 2022-02-25 09:41
dokument Uchwała Nr LVIII/477/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Dębową, Wierzbową, Paderewskiego i granicą administracyjną miasta 2022-02-25 09:39
dokument Uchwała Nr LVIII/476/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2022-2037 2022-02-25 09:35
dokument Uchwała Nr LVIII/475/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok 2022-02-25 09:33